Bài 69 - Trang 36 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Nhân các phân số (rút gọn nếu có thể)

69. Nhân các phân số (rút gọn nếu có thể):

a)  ;                         b)  ;                             c)  ;

d)  ;                       e)  ;                            g)  .

Hướng dẫn giải.

a)  ;     b)  ;      c)  ;        d)  ;         e)  ;          g) .

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan