Bài 69 - Trang 36 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 85 phiếu

Nhân các phân số (rút gọn nếu có thể)

69. Nhân các phân số (rút gọn nếu có thể):

a) \(\frac{-1}{4}.\frac{1}{3}\) ;                         b) \(\frac{-2}{5}.\frac{5}{-9}\) ;                             c) \(\frac{-3}{4}.\frac{16}{7}\) ;

d) \(\frac{-8}{3}.\frac{15}{24}\) ;                       e) \((-5).\frac{8}{15}\) ;                            g) \(\frac{-9}{11}.\frac{5}{18}\) .

Hướng dẫn giải.

a) \(\frac{-1}{12}\) ;     b) \(\frac{2}{9}\) ;      c) \(\frac{-12}{17}\) ;        d) \(\frac{-5}{3}\) ;         e) \(\frac{-8}{3}\) ;          g) \(\frac{-5}{22}\).

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan