Bài 70 - Trang 37 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 76 phiếu

Phân số 6/35 có thể được viết dưới dạng tích của hai phân số có tử và mẫu số là số nguyên dương có một chữ số.

70. Phân số \(\frac{6}{35}\) có thể được viết dưới dạng tích của hai phân số có tử và mẫu số là số nguyên dương có một chữ số.

Chẳng hạn:   \(\frac{6}{35}=\frac{2}{5}.\frac{3}{7}\). Hãy tìm cách viết khác.

Hướng dẫn giải.

Ta có : 6 = 1 . 6 = 2 . 3; 35 = 5 . 7

Do đó ta có ba cách phân tích khác sau đây:

                 \(\frac{6}{35}=\frac{1}{5}.\frac{6}{7}\) ;         \(\frac{6}{35}=\frac{6}{5}.\frac{1}{7}\) ;          \(\frac{6}{35}=\frac{2}{7}.\frac{3}{5}\).

              

          

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan