Bài 6 trang 157 sgk vật lí 11


Tính độ tự cảm của mỗi ống dây hình trụ

6. Tính độ tự cảm của mỗi ống dây hình trụ  có chiều dài 0,5m gồm có 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính 20cm

Hướng dẫn:

L =  4π10-7 .\(\frac{10^{6}}{0,5}\)   (π. 0,01) = 0,079H

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu