Bài 7 trang 157 sgk vật lí 11


Suất điện động tự cảm 0,75V

7. Suất điện động tự cảm 0,75V xuất hiện trong một cuộn cảm có L = 25mH; tại đó cường độ dòng điện giảm từ igiá trị xuống 0 trong 0,01s. Tính ia 

Hướng dẫn:

etc =   - L =>   =  

=> ia   = 0,3A

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu