Bài 7 trang 157 sgk vật lí 11

Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Suất điện động tự cảm 0,75V

7. Suất điện động tự cảm 0,75V xuất hiện trong một cuộn cảm có L = 25mH; tại đó cường độ dòng điện giảm từ igiá trị xuống 0 trong 0,01s. Tính ia 

Hướng dẫn:

etc =   - L\(\frac{\Delta \Phi }{\Delta t}\) =>  \(\frac{i_{a}}{0,01}\) = \(\frac{0,75}{25.10^{-3}}\) 

=> ia   = 0,3A

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan