Bài 7 trang 157 sgk vật lí 11


Suất điện động tự cảm 0,75V

7. Suất điện động tự cảm 0,75V xuất hiện trong một cuộn cảm có L = 25mH; tại đó cường độ dòng điện giảm từ igiá trị xuống 0 trong 0,01s. Tính ia 

Hướng dẫn:

etc =   - L\(\frac{\Delta \Phi }{\Delta t}\) =>  \(\frac{i_{a}}{0,01}\) = \(\frac{0,75}{25.10^{-3}}\) 

=> ia   = 0,3A

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu