Bài 4 trang 157 sgk vật lí 11

Bình chọn:
3.1 trên 9 phiếu

Chọn câu đúng:

4. Chọn câu đúng:

Một ống dây có độ tự cảm L; ống dây có số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây giảm một nửa so với ống dây thứ nhất. Nếu hai ống dây có chiều dài như nhau thì độ tự cảm của ống dây thứ hai là:

A. L

B. 2L

C. \(\frac{L}{2}\)

D. 4L

Trả lời:

Chọn B

Sử dụng công thức L =  4π10-7 iS.\(\frac{N^{2}}{l}\)   . Khi N tăng gấp đôi, s giảm một  nửa thì l tăng gấp đôi. L' = 2L

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan