Bài 59 - Trang 33 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Bình chọn:
4.5 trên 223 phiếu

Tính các phép trừ.

59. Tính:

a) \(\frac{1}{8}-\frac{1}{2}\) ;                  b) \(\frac{-11}{12}-(-1)\) ;                     c) \(\frac{3}{5}-\frac{5}{6}\) ;

d) \(\frac{-1}{16}-\frac{1}{15}\)               e) \(\frac{11}{36}-\frac{-7}{24}\) ;                           g) \(\frac{-5}{9}-\frac{-5}{12}\) .

Hướng dẫn giải.

a) \(\frac{1}{8}-\frac{1}{2}=\frac{1}{8}+\left (-\frac{1}{2} \right )=\frac{1}{8}+\frac{-4}{8}=\frac{-3}{8}\).

b) \(\frac{-11}{12}-(-1)=\frac{-11}{12}-\left (-\frac{12}{12} \right )=\frac{-11}{12}+\frac{12}{12}=\frac{1}{12}.\)

c) \(\frac{3}{5}-\frac{5}{6}=\frac{3}{5}+\left (-\frac{5}{6} \right )=\frac{18-25}{30}=\frac{-7}{30}.\)

ĐS. d) \(\frac{-31}{240}\) ;                 e) \(\frac{43}{72}\) ;                        g) \(\frac{-5}{36}\) ;

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan