Bài 62 - Trang 34 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3/4km, chiều rộng 5/8km. Tính nửa chu vi khu đất?

62. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là  km, chiều rộng là km.

a) Tính nửa chu vi của khu đất (tính bằng km)

b) Chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu kilômet ?

Hướng dẫn giải.

a) Nửa chu vi hình chữ nhật bằng km.

b) Chiều dài hơn chiều rộng là km.