Bài 58 - Trang 33 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 135 phiếu

Tìm số đối của các số:

58. Tìm số đối của các số:

                 \(\frac{2}{3}\) , -7 , \(\frac{-3}{5}\) , \(\frac{-4}{7}\) , \(\frac{6}{11}\) , 0 , 112.

Hướng dẫn giải.

                 \(\frac{-2}{3}\) , 7 ,  \(\frac{3}{5}\) , \(\frac{4}{7}\) , \(\frac{-6}{11}\) , 0 , -112.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan