Bài 5 trang 68 sgk đại số 10


Giải các hệ phương trình

Bài 5. Giải các hệ phương trình

a) 

b) 

Hướng dẫn giải:

a) x + 3y + 2z = 8 => x = 8 - 3y - 2z.

Thế vào phương trình thứ hai và thứ ba thì được 

<=>  <=> 

Giải hệ hai phương trình với ẩn y và z:

 => => 

Nghiệm của hệ phương trình ban đầu là (1; 1; 2).

Ghi chú: Ta cũng có thể giải bằng phương pháp cộng đại số như sau: Nhân phương trình thứ nhất với -2 rồi cộng vào phương trình thứ hai.

Nhân phương trình thứ nhất với -3 cộng vào phương trình thứ ba thì được

<=>

Giải hệ phương trình  ta được kết quả như trên.

b) <=>  <=> 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu