Bài 2 trang 68 sgk đại số 10


Giải các hệ phương trình

Bài 2. Giải các hệ phương trình

a) 

b) 

c) 

d) 

Hướng dẫn giải:

a) Giải bằng phương pháp thế: 2x - 3y = 1 => y = 

Thế vào phương trình thứ hai:

x + 2() = 3 => x = ; y = 

Kết luận: Hệ phương trình có nghiệm duy nhất ().

Giải bằng phương pháp cộng đại số: Nhân hai vế của phương trình thứ hai với -2 rồi cộng với phương trình thứ nhất ta được 

 <=>  <=> .

b) Giải tương tự câu a). 

Đáp số: ().

c) Để tránh tính toán trên các phân số ta nhân phương trình thứ nhất với 6, nhân phương trình thứ hai với 12 <=>  lấy phương trình thứ nhất trừ đi phương trình thứ hai ta được:  => .

d) Nhân mỗi phương trình với 10 ta được 

Nhân phương trình thứ nhất với 2 cộng vào phương trình thứ hai ta được

<=>  => .

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu