Bài 5 trang 60 sgk hóa học 10


So sánh số electron

5. So sánh số electron trong các cation sau : Na+, Mg2+, Al3+

Hướng dẫn giải:

Các ion Na+, Mg2+, Al3+  đều có 10 electron.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu