Bài 4 trang 60 sgk hóa học 10


4. Xác định số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử oxi thu 2e.

4. Xác định số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử oxi thu 2e.

Hướng dẫn giải:

Số prroton, nơtron, electron trong các nguyên tử và ion sau:

a)

 21H+  có số p: 1 ; số e: 0; số n: 1

4018Ar  có số p: 18; số e: 18; số n: 22

3517Cl–  có số p: 17; số e: 18; số n: 18

5626Fe2+ có số p: 26; số e: 24; số n: 30

b)

4020Ca2+ có số p: 20; số e: 18; số n: 20

3216S2- có số p: 16; số e: 18; số n: 16

2713Al3+ có số p: 13; số e: 10; số n: 14 

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu