Bài 1 trang 59 sgk hóa học 10


Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành do:

1. Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành do:

A. hai hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh.

B. mỗi nguyên tử Na và Cl góp chung 1 electron.

C. mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu electron để trở thành các ion trái dấu hút nhau.

D. Na – e  -> Na+; Cl   + e  -> Cl-   ; Na+    + Cl-   -> NaCl.

Chọn đáp án đúng  nhất.

Hướng dẫn:

Đáp án: D.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu