Bài 6 trang 60 sgk hóa học 10

Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Trong các hợp chất sau đây...

6. Trong các hợp chất sau đây, chất nào chứa ion đa nguyên tử, kể tên các ion đa nguyên tử đó:

a) H3PO4                         b)  NH4NO3                          c)   KCl

d) K2SO4                    e)  NH4Cl                            f) Ca(OH)2

Các ion đa nguyên tử như sau;

 

H3PO4      

 NH4NO3                           

K2SO4  

NH4Cl   

Ca(OH)2

Ion đa nguyên tử

anion \({PO_{4}}^{3-}\)

 \({NH_{4}}^{+}\) và \({NO_{3}}^{-}\)

 

 \({NH_{4}}^{+}\)

 \({OH}^{-}\)

Tên gọi

Anion photphat

Cation amoni  \({NH_{4}}^{+}\)

Anion nitrat \({NO_{3}}^{-}\)

Anion sunfat

Cation amoni

Anion hidroxit

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan