Bài 5 trang 175 sgk toán 5 tiết 169 luyện tập chung


Tìm số tự nhiên thích hợp của x sao cho.

Tìm số tự nhiên thích hợp của x sao cho:

 = 

Bài giải:

Ta có:  = 

 = 

 =  , suy ra: x = 20 (Hai phân số bằng nhau có tử số bằng nhau thì mẫu số cũng bằng nhau).

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan