Bài 5 trang 175 sgk toán 5 tiết 169 luyện tập chung

Bình chọn:
4.9 trên 67 phiếu

Tìm số tự nhiên thích hợp của x sao cho.

Tìm số tự nhiên thích hợp của x sao cho:

\(\frac{4}{x}\) = \(\frac{1}{5}\)

Bài giải:

Ta có: \(\frac{4}{x}\) = \(\frac{1}{5}\)

\(\frac{4}{x}\) = \(\frac{1.4}{5.4}\)

\(\frac{4}{x}\) = \(\frac{4}{20}\) , suy ra: x = 20 (Hai phân số bằng nhau có tử số bằng nhau thì mẫu số cũng bằng nhau).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan