Bài 5 trang 132 sgk hóa học 11


Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

5. Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

A. butan ;

B. but-1-en ;

C.cacbon đioxit ;

D. metylpropan.

Hướng dẫn:

Đáp án: B

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu