Bài 5 trang 132 sgk hóa học 11

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

5. Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

A. butan ;

B. but-1-en ;

C.cacbon đioxit ;

D. metylpropan.

Hướng dẫn:

Đáp án: B

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan