Bài 2 trang 132 sgk hóa học 11


Ứng với công thức...

 2. Ứng với công thức C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

A. 4

B. 5

C. 3

D. 7

Hướng dẫn:

CH2 = CH – CH2 – CH2 – CH3

CH3 -  CH = CH– CH2 – CH3

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu