Bài 2 trang 132 sgk hóa học 11

Bình chọn:
3.6 trên 10 phiếu

Ứng với công thức...

 2. Ứng với công thức C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

A. 4

B. 5

C. 3

D. 7

Hướng dẫn:

CH2 = CH – CH2 – CH2 – CH3

CH3 -  CH = CH– CH2 – CH3

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan