Bài 1 trang 132 sgk hóa học 11


So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học..

1. So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học. Cho thí dụ minh họa.

Hướng dẫn:

Học sinh tự làm.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan