Bài 5 trang 112 sgk hoá học 9


Bài 5. Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố.

Bài 5. Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4 gam H20. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam.

Lời giải:

Theo đề bài, chất hữư cơ A chứa 2 nguyên tố, khi đốt cháy A thu được H20, suy га A chứavà H, công thức phân tử của A có dạng CxHy. Có nhiều cách lập CTPT của A. Thí dụ dựa vào phản ứng cháy. nA = 3 : 30 = 0,1 mol;  = 5,4 :18 = 0,3 mol

                    2CxHy + (2x + ) O2 → 2xCO2 + yH2O

    Tỉ lệ:     2                                2x         y (mol)

    P,ư:      0,1                                          0,3

Ta có:  =  => y = 6. 

Từ CxHy, ta có МA = 12x + у = 30, suy га x = 2.

Vậy công thức phân tử của A là C2H6.


>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

 

Bài viết liên quan