Bài 4 trang 112 sgk hoá học 9


Bài 4. Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất ?

Bài 4. Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất ?

Giải

- Các công thức a), c), d) đều là công thức phân tử của rượu etylic C2H5OH

- Các công thức b), e) là công thức phân tử của ete: đimetyl ete.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu