Bài 4 trang 112 sgk hoá học 9


Bài 4. Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất ?

Bài 4. Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất ?

Giải

- Các công thức a), c), d) đều là công thức phân tử của rượu etylic C2H5OH

- Các công thức b), e) là công thức phân tử của ete: đimetyl ete.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu