Bài 3 trang 112 sgk hoá học 9


Bài 3. Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau :

Bài 3. Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau : C3H6, C4H3, C5H10.

Lời giải:

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước