Bài 4 trang 83 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Các hợp chất canxi silicat là

Các hợp chất canxi silicat là hợp chất chính của xi măng. Chúng có thành phần như sau: CaO – 73,7%, SiO2 – 26,3% và CaO – 65,1 %, SiO2 – 34,9%. Hỏi trong mỗi hợp chất caxi silicat trên có bao nhiêu mol CaO kết hợp với 1 mol SiO2

Hướng dẫn giải:

Gọi x và y là số mol tương ứng của oxit CaO và SiO2.

-          Ta có x: y = \(\frac{73,7}{56,0}\) : \(\frac{26,3}{60,0}\) = 3:1

        Thành phần của hợp chất silicat là 3CaO.SiO2

-          Ta có  x : y = \(\frac{65,1}{56,0}\): \(\frac{34,9}{60,0}\) = 2: 1

        Thành phần của hợp chất silicat là 2CaO.SiO2

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan