Bài 4 trang 83 sgk Hóa học lớp 11


Các hợp chất canxi silicat là

Các hợp chất canxi silicat là hợp chất chính của xi măng. Chúng có thành phần như sau: CaO – 73,7%, SiO2 – 26,3% và CaO – 65,1 %, SiO2 – 34,9%. Hỏi trong mỗi hợp chất caxi silicat trên có bao nhiêu mol CaO kết hợp với 1 mol SiO2

Hướng dẫn giải:

Gọi x và y là số mol tương ứng của oxit CaO và SiO2.

-          Ta có x: y = \(\frac{73,7}{56,0}\) : \(\frac{26,3}{60,0}\) = 3:1

        Thành phần của hợp chất silicat là 3CaO.SiO2

-          Ta có  x : y = \(\frac{65,1}{56,0}\): \(\frac{34,9}{60,0}\) = 2: 1

        Thành phần của hợp chất silicat là 2CaO.SiO2

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu