Bài 3 trang 83 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Một loại thủy tinh thường

Một loại thủy tinh thường chứa 13,0% natri oxit; 11,7 % canxi oxit và 75,3% silic ddioxxit về khối lượng.

Thành phần của thủy tinh này được biểu diễn dưới dạng các oxit là:

A.  2Na2O. CaO. 6SiO2

B.  Na2O. CaO. 6SiO2

C.  2Na2O. 6CaO. SiO2

D .  Na2O. 6CaO. 6SiO2

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Công thức của thủy tinh có dạng:   xNa2O.yCaO.zSiO2

x : y: z = \(\frac{13.0}{62,0}\) : \(\frac{11,7}{56,0}\) : \(\frac{75,3}{60,0}\) = 1 : 1: 6

Thành phần của thủy tinh được biểu diễn dưới dạng oxit: Na2O. CaO. 6SiO2

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan