Bài 4 trang 45 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.3 trên 18 phiếu

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) \(12,44m =...m...cm\);

b) \(7,4dm =...dm...cm\);

c) \(3,45km =...m\);

d) \(34,3km=...m\).

Hướng dẫn giải:

a) \(12,44m =12m+0,44m= 12m 44cm\)

b) \(7,4dm =7dm+0,4dm= 7dm 4cm\)

c) \(3,45km= 3450m\)

d) \(34,3km= 34 300m\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan