Bài 4 trang 159 sgk toán 5

Bình chọn:
4.3 trên 138 phiếu

Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được.

Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được \(\frac{1}{5}\) thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được \(\frac{3}{10}\) thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể  trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể ?

Bài giải:

Mỗi giờ cả hai vòi cùng chảy được:

\(\frac{1}{5}\)  +  \(\frac{3}{10}\)  = \(\frac{5}{10}\) (thể tích bể)

\(\frac{5}{10}\)  = 50%.

Đáp số: 50% thể tích bể.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan