Bài 4 trang 152 sgk vật lí 11


Một mạch kín hình vuông,

4. Một mạch kín hình vuông, cạnh 10cm , đặt vuông góc với một từ trường đều có độ lớn thay đổi theo thời gian. Tính tốc độ biến thiên của từ trường, biết cường độ dòng điện cảm ứng i = 2A và điện trở của mạch r = 5Ω.

Hướng dẫn:

Suất điện động cảm ứng : 

ec = ri = 5.2 = 10V

Mặt khác ec = \(|\frac{\Delta \Phi }{\Delta t}|\) = \(\frac{\Delta B }{\Delta t}\). S

Suy ra: \(\frac{\Delta B }{\Delta t}\) = \(\frac{e_{c}}{S}\) = \(\frac{10}{0,1^{2}}\) = 103 T/s

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu