Bài 5 trang 152 sgk vật lí 11

Bình chọn:
3.9 trên 19 phiếu

Một khung dây dẫn hình vuông,

 5. Một khung dây dẫn hình vuông, cạnh a = 10cm, đặt cố định trong một từ trường đều có vec tơ cảm ứng từ \(\vec{B}\) vuông góc với mặt khung. Trong  khoảng thời gian = 0,05s, cho  độ lớn của \(\vec{B}\) tăng đều từ 0 đến 0,5 T. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

Hướng dẫn :

Độ biến thiên của từ thông ∆Φ  = ∆BS = ∆Ba2

Suất điện động cảm ứng : |ec| = \(|\frac{\Delta \Phi }{\Delta t}|\)  = \(\frac{0,5}{0,05}\) .(10-1)= 0,1V

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan