Bài 5 trang 152 sgk vật lí 11


Một khung dây dẫn hình vuông,

 5. Một khung dây dẫn hình vuông, cạnh a = 10cm, đặt cố định trong một từ trường đều có vec tơ cảm ứng từ  vuông góc với mặt khung. Trong  khoảng thời gian = 0,05s, cho  độ lớn của  tăng đều từ 0 đến 0,5 T. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

Hướng dẫn :

Độ biến thiên của từ thông ∆Φ  = ∆BS = ∆Ba2

Suất điện động cảm ứng : |ec| =   =  .(10-1)= 0,1V

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu