Bài 1 trang 152 - sgk vật lí 11


Phát biểu các định nghĩa:

1. Phát biểu các định nghĩa:

- Suất điện động cảm ứng;

- Tốc độ biến thiên từ thông.

Hướng dẫn:

Suất điện động cảm ứng là Suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch điện kín.

Tốc độ biến thiên từ thông = Độ lớn Suất điện động cảm ứng nhân với thời gian biến thiên

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu