Bài 6 trang 152 sgk vật lí 11


Một mạch kín tròn C bán kính R

6. Một mạch kín tròn C bán kính R, đặt trong từ trường đều, trong đó vectơ cảm ứng từ \(\vec{B}\) lúc đầu có hướng song song với mặt phẳng chứa C (Hình 24.4). Cho C quay đều xung quanh trục  ∆ cố định đi qua tâm của C và nằm trong mặt phẳng chứa C ; tốc độ quay là không đổi.

Xác định suất điện động cảm ứng cực đại xuất hiện trong C.

Hướng dẫn :

 Từ thông ban đầu : Φđầu  = 0;

Từ thông tại thời điểm t: Φ = BSsinωt; suất điện động cảm ứng ec = Φ'

lấy đạo hàm ta được: ec = BSωcosωt;

Độ lớn cực đại :  E0 = BSω (với S = πR2)

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu