Bài 4 trang 15 sgk toán 5

Bình chọn:
4.8 trên 20 phiếu

Bài 4. Viết các số đo độ dài (theo mẫu)

Bài 4. Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

5m 7dm;       2m 3dm;         4m 37cm;          1m 53cm.

Bài làm:

5m 7dm = 2m + \( \frac{7}{10}\) m = \( 5\frac{7}{10}\) m

2m 3dm = 2m + \( \frac{3}{10}\) m = \( 2\frac{3}{10}\) m

4m 37cm = 4m + \( \frac{37}{100}\) m = \( 4\frac{37}{100}\) m

1m 53cm = 1m + \( \frac{53}{100}\) m = \( 1\frac{53}{100}\) m.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan