Bài 4 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10

Bình chọn:
4.4 trên 17 phiếu

Đun nóng một hỗn hợp gồm có 0,65g bột kẽm...

4. Đun nóng một hỗn hợp gồm có 0,65g bột kẽm và 0,224 g bột lưu huỳnh trong ống nghiệm đậy kín không có không khí. Sau phản ứng, người ta thu được chất nào trong ống nghiệm ? Khối lượng là bao nhiêu ?

Ta có :

nZn = \(\frac{0,65}{65}=0,01\) mol, nS = \(\frac{0,224}{32}=0,007\) mol.

Phương trình hóa học của phản ứng:

  Zn  +  S  ->   ZnS

0,07  0,07 0,07 (mol)

Khối lượng các chất sau phản ứng:

mZn(dư) = (0,01 -0,007).65 = 0,195 gam.

mZnS = 0,007.97 = 0,679g.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan