Bài 2 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ?

2. Đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ?

A. Cl2, O3, S.

B. S, Cl2, Br2.

C. Na, F2, S.

D. Br2, O2, Ca.

Trả lời.

Đáp án B.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan