Bài 2 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10


Đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ?

2. Đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ?

A. Cl2, O3, S.

B. S, Cl2, Br2.

C. Na, F2, S.

D. Br2, O2, Ca.

Trả lời.

Đáp án B.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu