Bài 5 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10

Bình chọn:
4.5 trên 16 phiếu

1,10g hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với...

5. 1,10g hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với 1,28g bột lưu huỳnh.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính tỉ lệ phần trăm của sắt và nhôm trong hỗn hợp ban đầu, theo :

- Lượng chất.

- Khối lượng chất.

Lời giải.

a)Phương trình hóa học của phản ứng.

Fe       +       S      ->      FeS

xmol        xmol

2Al      +       3S    ->    Al2S3.

ymol          1,5y.

b) Tỉ lệ phần trăm của sắt và nhôm trong hỗn hợp ban đầu:

Ta có \(n_{S}=\frac{1,28}{32}=0,04\) (mol).

Ta có hệ phương trình :

                               \(\left\{\begin{matrix} 56x+27y=1,1 & \\ x+1,5y=0,04 & \end{matrix}\right.\)

Giải hệ phương trình được y = 0,02 => mAl = 0,02.27 = 0,54g.

x = 0,01 => mFe =0,01.56 = 0,56 gam.

%mAl = \(\frac{0,54}{1,1}.100 =49,09\)%.

%mFe = 50,91 %.

Theo lượng chất :

%nAl =  66,67%.

%Fe = 33,33%. 

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan