Bài 34 trang 119 sgk toán 9 - tập 1


Cho hai đường tròn (O; 20cm) và (O\'; 15cm) cắt nhau tại A và B. Tính đoạn nối tâm OO\', biết rằng AB=24cm.

Bài 34. Cho hai đường tròn (O; 20cm) và (O'; 15cm) cắt nhau tại A và B. Tính đoạn nối tâm OO', biết rằng AB=24cm. (Xét hai trường hợp: O và O' nằm khác phía đối với AB; O và O' nằm cùng phía đối với AB).

Hướng dẫn giải:

Vẽ dây cung AB cắt OO' tại H.

Ta có \(AB\perp OO'\) và HA=HB=12cm.

Ta có:

\(OH^{2}=OA^{2}-AH^{2}=20^{2}-12^{2}=256\Rightarrow OH=16cm.\)

  • Nếu O và O' nằm khác phía đối với AB (h.a)

thì OO'=16+9=25(cm).

  • Nếu O và O' nằm cùng phía đối với AB (h.b)

thì OO'=16-9=7(cm).

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước