Bài 33 trang 119 sgk toán 9 - tập 1


Trên hình 89 hai đường tròn tiếp xúc nhau tại A. Chứng minh rằng OC//O\'D.

Bài 33. Trên hình 89 hai đường tròn tiếp xúc nhau tại A. Chứng minh rằng OC//O'D.

Hướng dẫn giải:

Chứng minh một cặp góc so le trong bằng nhau bằng cách dùng hai góc A đối đỉnh làm trung gian.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu