Bài 32 trang 120 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 32. Tìm các tia phân giác trên hình 91. Hãy chứng minh điều đó.

Bài 32. Tìm các tia phân giác trên hình 91. Hãy chứng minh điều đó.

Giải:

∆AHB và ∆KBH có 

AH=KH(gt)

=

BH cạnh chung .

nên ∆AHB=∆KBH(c.g.c)

suy ra: =

Vậy BH là tia phân giác của góc B.

Tương tự     ∆AHC =∆KHC(c.g.c)

Suy ra:  =

Vậy CH là tia phân giác của góc C

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan