Bài 32 trang 120 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 32. Tìm các tia phân giác trên hình 91. Hãy chứng minh điều đó.

Bài 32. Tìm các tia phân giác trên hình 91. Hãy chứng minh điều đó.

Giải:

∆AHB và ∆KBH có 

AH=KH(gt)

\(\widehat{AHB }\)=\(\widehat{KHM }\)

BH cạnh chung .

nên ∆AHB=∆KBH(c.g.c)

suy ra: \(\widehat{ABH }\)=\(\widehat{KBH }\)

Vậy BH là tia phân giác của góc B.

Tương tự     ∆AHC =∆KHC(c.g.c)

Suy ra:  \(\widehat{ACH }\)=\(\widehat{KC H }\)

Vậy CH là tia phân giác của góc C

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu