Bài 28 trang 120 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 28. Trên hình 89 có bao nhiêu tam giác bằng nhau.

Bài 28. Trên hình 89 có bao nhiêu tam giác bằng nhau.

Giải:

Tam giác DKE có: 

\(\widehat{D}\)+\(\widehat{K}\)+\(\widehat{E}\)=90(tổng ba góc trong của tam giác).

\(\widehat{D}\)+800 +400=1800

\(\widehat{D}\)=1800 -1200

Nên 

∆ ABC  và ∆KDE có: 

AB=KD(gt)

\(\widehat{B}\)=\(\widehat{D}\)=600và BE= ED(gt)

Do đó ∆ABC= ∆KDE(c.g.c)

Tam giác MNP không có góc xem giữa hai cạnh tam giác KDE ha ABC nên không bằng hai tam giác còn lại .

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu