Bài 28 trang 120 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 28. Trên hình 89 có bao nhiêu tam giác bằng nhau.

Bài 28. Trên hình 89 có bao nhiêu tam giác bằng nhau.

Giải:

Tam giác DKE có: 

++=90(tổng ba góc trong của tam giác).

+800 +400=1800

=1800 -1200

Nên 

∆ ABC  và ∆KDE có: 

AB=KD(gt)

==600và BE= ED(gt)

Do đó ∆ABC= ∆KDE(c.g.c)

Tam giác MNP không có góc xem giữa hai cạnh tam giác KDE ha ABC nên không bằng hai tam giác còn lại .

 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan