Bài 29 trang 120 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 29. Trên hình 90, các tam giác ABC va A\'B\'C\' có cạnh chung là BC=3cm. CA= CA\'= 2c m,

Bài 29. Trên hình 90, các tam giác ABC va A'B'C' có cạnh chung là BC=3cm. 

CA= CA'= 2c m,

 = nhưng hai tam giác đó không bằng nhau. 

Tại sao ở đây  không thế áp dùng trường hợp c.g.c để kết luận hai tam giác bằng nhau.

Giải:

Ta có: AC=AD+DC

Hay AC= BA+BE

(do AD=AB, DE=BE)

Nên AC=AE.

∆ABC và ∆ ADE có:

AC=AE(chứng minh trên)

 chung

AB=AD(gt)

Vậy ∆ABC =∆ADE(c.g.c)

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu