Bài 29 trang 120 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 29. Trên hình 90, các tam giác ABC va A\'B\'C\' có cạnh chung là BC=3cm. CA= CA\'= 2c m,

Bài 29. Trên hình 90, các tam giác ABC va A'B'C' có cạnh chung là BC=3cm. 

CA= CA'= 2c m,

\(\widehat{ABC}\) =\(\widehat{A'BC}\) nhưng hai tam giác đó không bằng nhau. 

Tại sao ở đây  không thế áp dùng trường hợp c.g.c để kết luận hai tam giác bằng nhau.

Giải:

Ta có: AC=AD+DC

Hay AC= BA+BE

(do AD=AB, DE=BE)

Nên AC=AE.

∆ABC và ∆ ADE có:

AC=AE(chứng minh trên)

\(\widehat{A}\) chung

AB=AD(gt)

Vậy ∆ABC =∆ADE(c.g.c)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu