Bài 25 trang 118 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 25. Trên mỗi hình sau có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Bài 25. Trên mỗi hình sau có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Giải:

Hình 82

∆ADB và ∆ADE có: AB=AE(gt)

\(\widehat{A_{1}}\)=\(\widehat{A_{2}}\), AD chung.

Nên ∆ADB = ∆ADE(c.g.c)

Hình 83.

∆HGK và ∆IKG có:

HG=IK(gt)

\(\widehat{G}\)=\(\widehat{K}\)(gt)

GK là cạnh chung(gt)

 nên  ∆HGK =  ∆IKG( c.g.c)

Hình 84.  

∆PMQ và ∆PMN có: MP cạnh chung

\(\widehat{M_{1}}\)=\(\widehat{M_{2}}\)

Nhưng MN không bằng MQ. Nên PMQ không bằng PMN.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu