Bài 25 trang 118 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 25. Trên mỗi hình sau có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Bài 25. Trên mỗi hình sau có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Giải:

Hình 82

∆ADB và ∆ADE có: AB=AE(gt)

=, AD chung.

Nên ∆ADB = ∆ADE(c.g.c)

Hình 83.

∆HGK và ∆IKG có:

HG=IK(gt)

=(gt)

GK là cạnh chung(gt)

 nên  ∆HGK =  ∆IKG( c.g.c)

Hình 84.  

∆PMQ và ∆PMN có: MP cạnh chung

=

Nhưng MN không bằng MQ. Nên PMQ không bằng PMN.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan