Bài 31 trang 19 sgk toán 7 tập 1


Viết các số dưới dạng các lũy thừa của cơ số 0,5

Bài 31  Viết các số   (0,25)^{8} và (0,125)^{4}  dưới dạng các lũy thừa của cơ số 0,5

Lời giải:

Ta có: 

                                                                                           

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu