Bài 29 trang 19 sgk toán 7 tập 1


Hãy tìm các cách viết khác

Bài 29 Viết số  dưới dạng một lũy thừa, ví dụ . Hãy tìm các cách viết khác

lời giải:

                                                                                                        

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu