Bài 30 trang 19 sgk toán 7 tập 1


Tìm x, biết

Bài 30 Tìm x, biết

a) 

b) 

Lời giải:

a)  => x = 

b)  =>                                                                                                           

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu