Bài 33 trang 20 sgk toán 7 tập 1


Dùng máy tính bỏ túi để tính:

Dùng máy tính bỏ túi để tính:    

(3,5)^{2}; (-0,12)^{3}; (1,5)^{4}; (-0,1)^{5}; (1,2)^{6}            

Lời giải:

                                                       

  

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu