Bài 3 trang 97 SGK toán 5


Vẽ đường tròn tâm O bán kính AB.

Vẽ theo mẫu:

Bài giải:

Cách vẽ:

- Vẽ đường tròn tâm O bán kính AB.

- Vẽ nửa đường tròn đường kính AO.

- Vẽ nửa đường tròn đường kính OB.