Bài 3 trang 97 SGK toán 5


Vẽ đường tròn tâm O bán kính AB.

Vẽ theo mẫu:

Bài giải:

Cách vẽ:

- Vẽ đường tròn tâm O bán kính AB.

- Vẽ nửa đường tròn đường kính AO.

- Vẽ nửa đường tròn đường kính OB.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan