Bài 3 trang 97 SGK toán 5

Bình chọn:
3.8 trên 50 phiếu

Vẽ đường tròn tâm O bán kính AB.

Vẽ theo mẫu:

Bài giải:

Cách vẽ:

- Vẽ đường tròn tâm O bán kính AB.

- Vẽ nửa đường tròn đường kính AO.

- Vẽ nửa đường tròn đường kính OB.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan