Bài 3 trang 92 sgk toán 5

Bình chọn:
4.1 trên 46 phiếu

Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang.

Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang:

Bài giải:

Có thể vẽ thêm vào mỗi hình hai đoạn thẳng như sau:

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan