Bài 3 trang 92 sgk toán 5


Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang.

Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang:

Bài giải:

Có thể vẽ thêm vào mỗi hình hai đoạn thẳng như sau: