Bài 3 trang 76 sgk hoá học 9


Bài 3. Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với:

Bài 3. Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với: a) clo ; b) lưu huỳnh ; c) brom.

Cho biết trạng thái của các chất tạo thành.

Lời giải:

a) H2 (k) + Cl2 (k) \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2HCl (k)

b) H2 (k) + S (r)  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) H2S (k) (khí H2S có mùi trứng thối)

c) H2 (k) + Br2 (l) \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2HBr (k)

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu