Bài 3 trang 76 sgk hoá học 9


Bài 3. Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với:

Bài 3. Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với: a) clo ; b) lưu huỳnh ; c) brom.

Cho biết trạng thái của các chất tạo thành.

Lời giải:

a) H2(k) + Cl2(k) \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2HCl (k)

b) H2 (k) + S (r)  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) H2S (k) (khí H2S có mùi trứng thối)

c) H2(k)+ Br2(l) \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2HBr (k)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu