Bài 3 trang 76 sgk hoá học 9

Bình chọn:
3.8 trên 9 phiếu

Bài 3. Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với:

Bài 3. Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với: a) clo ; b) lưu huỳnh ; c) brom.

Cho biết trạng thái của các chất tạo thành.

Lời giải:

a) H2 (k) + Cl2 (k) \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2HCl (k)

b) H2 (k) + S (r)  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) H2S (k) (khí H2S có mùi trứng thối)

c) H2 (k) + Br2 (l) \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2HBr (k)

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan