Bài 3 trang 76 sgk hoá học 9


Bài 3. Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với:

Bài 3. Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với: a) clo ; b) lưu huỳnh ; c) brom.

Cho biết trạng thái của các chất tạo thành.

Lời giải:

a) H2 (k) + Cl2 (k)  2HCl (k)

b) H2 (k) + S (r)   H2S (k) (khí H2S có mùi trứng thối)

c) H2 (k) + Br2 (l)  2HBr (k)

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Bài viết liên quan