Bài 4 trang 76 sgk hoá học 9


Bài 4. Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):

Bài 4. Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):

a)  khí Ao và hiđro ;

b) lưu huỳnh và oxi;

c) bột sắt và bột lưu huỳnh ;

d) cacbon và oxi;

e) khí hiđro và lưu huỳnh.

Lời giải:

a) F2 + H2 -> 2HF       (phản ứng xảy ra trong bóng tối và nổ mạnh)

b) S + O2  SO2

c) S + Fe    FeS

d) C + O2  CO2

e) H2 + S  H2S

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu