Bài 4 trang 76 sgk hoá học 9


Bài 4. Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):

Bài 4. Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):

a)  khí Ao và hiđro ;

b) lưu huỳnh và oxi;

c) bột sắt và bột lưu huỳnh ;

d) cacbon và oxi;

e) khí hiđro và lưu huỳnh.

Lời giải:

a) F2 + H2 -> 2HF       (phản ứng xảy ra trong bóng tối và nổ mạnh)

b) S + O2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) SO2

c) S + Fe  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\)  FeS

d) C + O2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) CO2

e) H2 + S \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) H2S

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu