Bài 3 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5

Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu

Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu. Hỏi có 120l dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?

Hướng dẫn giải:

Có 120l dầu thì động cơ chạy được trong:

              120 : 0,5 = 240 (giờ)

                                               Đáp số: 240 giờ

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan