Bài 3 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5


Tìm số dư của phép chia

Tìm số dư của phép chia, nếu chỉ đến hai chữ số ở phần thập phân của thương:

a)     6,251 : 7                 b) 33,14 : 58;                      c) 375,23 : 69.

Hướng dẫn giải:

                                              

a)     Số dư: 0,21                b)    Số dư: 0,08                       c)     Số dư: 0,56

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan