Bài 3 trang 68 sgk Toán 5


Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

;      ;      

Hướng dẫn giải:

 Ta có:

                                                

Vậy:  = 0 ,4                            = 0,75                           = 3,6     

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan